Poznaj Polskę na Sportowo
Poznaj Polskę na Sportowo

Wisła Kraków dołącza do programu Poznaj Polskę na sportowo (PPnS), którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W ramach projektu kluby piłkarskie będące członkami PZPN mogą wnioskować o przyznanie dla swoich zawodników w wieku od 6. do 19. roku życia (uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) nieodpłatnych biletów oraz dofinansowania na udział w meczach domowych.

Projekt Poznaj Polskę na sportowo umożliwia wyjazdy na mecze piłkarskie w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 klubów występujacych na poziomie Ekstraklasy, I Ligi oraz II Ligi, Ekstraligi kobiet oraz Ekstraklasy Futsalu (zarówno spotkania ligowe, jak i te rozgrywane w ramach Pucharu Polski), a także mecze reprezentacji Polski (zaproszenia na mecz reprezentacji A mężczyzn będą dostępne w przedsięwzięciu PPnS wyłącznie dla laureatów Konkursu Wiedzy o piłce nożnej).

Każdy Klub, który przystąpi do PPnS, może złożyć wniosek o przyznanie biletów dla zawodników w liczbie od 18 do 45 oraz 1-3 opiekunów na każde wybrane wydarzenie sportowe znajdujące się na liście wydarzeń w systemie informatycznym PPnS z zastrzeżeniem, że mecze w rozgrywkach klubowych nie mogą być oddalone od siedziby klubu więcej niż 300 km. Ograniczenie to nie dotyczy meczów Reprezentacji Polski. Lista dostępnych wydarzeń sportowych może ulegać zmianom w zależności od liczby dostępnych biletów – bieżące informacje na temat dostępnych biletów na wydarzenia znajdują się w systemie informatycznym PPnS.

Klub, który wnioskuje o przyznanie biletów, może również wnioskować o przyznanie dofinansowania do wyjazdu w dwóch obszarach:

  1. Pokrycia realnych kosztów poniesionych przez Klub na opłacenie usługi transportowej oraz
  2. Pokrycia realnych kosztów poniesionych na zorganizowanie wyjazdu w postaci kosztów usługi gastronomicznej oraz kosztów wynagrodzeń dla opiekunów grup.

Szczegółowe kwoty przyznawanych dotacji, zasady przyznawania dotacji oraz ich rozliczania znajdują się w regulaminie przedsięwzięcia poznaj Polskę na sportowo, który stanowi załącznik do umowy ramowej z PZPN